Hãy để đội ngũ lập trình viên iOS công ty maeBe chúng tôi đảm nhiệm app iPad của bạn!

Application & Software & System DevelopmentiPad / iPhone / Android

Phát triển ứng dụng di động / Máy tính bảng / Hệ thống WEB

Kinh doanhWorks

TRANG CHỦKinh doanh│ Phát triển /hoạch định /bàn giao app iPad

Trở về Dịch vụiPadiPhoneAndroidWeb System

Android

Phát triển ứng dụng Android,
kế hoạch phát triển bàn giao

Nếu là phát triển ứng dụng Android, xin hãy giao cho chúng tôi.
Chúng tôi đề xuất giải pháp kinh doanh mới bằng ứng dụng nội dung kinh doanh cho Android.

Vì chúng tôi đã phát triển các ứng dụng Android từ năm 2010, chúng tôi có rất nhiều kiến thức, kỹ năng và thành tựu.
Chúng tôi cũng có nhiều thành tựu trong việc tạo và bàn giao các ứng dụng cũ và hỗ trợ các ứng dụng cũ đến phát triển các ứng dụng mới đòi hỏi công nghệ cao.
Không chỉ phát hành ứng dụng lên "Android Market", tự do trong việc phân phối nội dung ứng dụng, có thể phát hành ngay lập tức bất cứ lúc nào.

Android

Điểm mạnh của công ty chúng tôi

  • Chúng tôi đã phát hành các dự án, chẳng hạn như Bungei Haruaki, và đã giành giải thưởng vàng trong phần quảng cáo kết hợp của giải thưởng quảng cáo tạp chí của Hiệp hội Tạp chí Nhật Bản.
  • Chúng tôi cũng làm việc với các ứng dụng liên kết các loại tiền điện tử cho các tổ chức tài chính.
  • Chúng tôi cũng có thành tựu trong phát triển ứng dụng máy tính bảng Android và các lĩnh vực khác nhau, như ứng dụng máy tính tiền POS.
   

文藝春秋「“Những đám mây trên đồi” Sự can đảm của người Nhật」

   

Loại hình kinh doanh

Xuất bản doanh nghiệp

   
Nội dung tư vấn
Vì hiệu suất của thiết bị tại thời điểm năm 2010 không đáp ứng được phiên bản năm ngoái "Những đám mây trên đồi" Sự can đảm của người Nhật" về việc hiển thị bản đồ cũ tương ứng với bản đồ thực tế và nhận đánh giá, năm nay chúng tôi nhận được yêu cầu cải thiện.
   
Kết quả
Nhận được giải thưởng vàng trong phần quảng cáo kết hợp của giải thưởng quảng cáo tạp chí của Hiệp hội Tạp chí Nhật Bản.
Ngoài ra, nó là một ứng dụng giới hạn thời gian, nhưng nó đã trở nên rất phổ biến và thời gian sử dụng được kéo dài và mở rộng lại.

Androidのアプリ開発・企画

Androidのアプリ開発・企画

もっと見るXem thêm các thành tựu mới nhất

PAGETOP