Hãy để đội ngũ lập trình viên iOS công ty maeBe chúng tôi đảm nhiệm app iPad của bạn!

Application & Software & System DevelopmentiPad / iPhone / Android

Phát triển ứng dụng di động / Máy tính bảng / Hệ thống WEB

Kinh doanhWorks

TRANG CHỦKinh doanh│ Phát triển /hoạch định /bàn giao app iPad

Trở về Dịch vụiPadiPhoneAndroidWeb System

iPad

Phát triển ứng dụng iPad,
kế hoạch phát triển bàn giao

Nếu là phát triển ứng dụng iPad, xin hãy giao cho chúng tôi.
Chúng tôi đề xuất giải pháp kinh doanh mới bằng ứng dụng nội dung kinh doanh cho iPad.

Apple phát hành iPad vào năm 2010, và năm 2011 còn được gọi là năm của các thiết bị máy tính bảng, kể từ đó các thiết bị máy tính bảng đã được phát hành từ các công ty khác nhau.
Công ty chúng tôi đã phát triển ứng dụng iPad từ năm 2010 khi iPad được phát hành và tiếp tục phát hành nhiều ứng dụng khác.

iPad

Điểm mạnh của công ty chúng tôi

  • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiều loại hình kinh doanh, chẳng hạn như ứng dụng bán hàng cho các nhà sản xuất lớn, ứng dụng nghiên cứu cho các trường đại học, bán hàng và quản lý khách hàng cho các nhà bán lẻ và văn phòng hỗ trợ tiếp tục làm việc, v.v.
  • Vì là phát triển ngay từ đầu, các ứng dụng được tạo bất cứ lúc nào trong quá khứ có thể được chuyển đổi miễn là bạn có chương trình nguồn.
  • Vì đã có nhiều thành tựu, chúng tôi có nhiều bí quyết ứng dụng cho doanh nghiệp.
  • Bạn có thể cải thiện hoạt động kinh doanh trong khi ngăn chặn dòng ứng dụng của công ty và thông tin công ty cho người khác.
   

光電製作所〇Lưới định vị tìm kiếm cá」〇

Loại hình kinh doanh

Liên quan đến điện và điện tử (điện tử hàng hải)

Nội dung tư vấn
Chúng tôi nghĩ đến việc sử dụng iPad như một thiết bị để hiển thị bóng cá trong các lưới cố định, chúng tôi nhận được phản hồi từ công ty rằng tốc độ hiển thị của bóng cá có thể được cải thiện.
Kết quả
Chúng tôi rất vui vì đã nhận được đơn đặt hàng cho dự án bởi nhà đồng phát triển, trường đại học trong 3 năm.

iPadのアプリ開発・企画
魚影

iPadのアプリ開発・企画
カレンダー

もっと見るXem thêm các thành tựu mới nhất

PAGETOP