Hãy để đội ngũ lập trình viên iOS công ty maeBe chúng tôi đảm nhiệm app iPad của bạn!

Application & Software & System DevelopmentiPad / iPhone / Android

Phát triển ứng dụng di động / Máy tính bảng / Hệ thống WEB

Kinh doanhWorks

TRANG CHỦKinh doanh │ Phát triển ứng dụng iPad, kế hoạch phát triển bàn giao

Quay lại Danh sách kinh doanhiPadiPhoneAndroidWeb System

Web System

Phát triển ứng dụng iPad,<>br kế hoạch phát triển bàn giao

Chúng tôi thực hiện phát triển hệ thống ngay trong công ty, giúp hiệu quả kinh doanh của hệ thống web và phát triển phần mềm với nhu cầu của khách hàng.

Các trang web như trang EC, CMS, nhân sự, matching, ứng dụng Internet cho trường học, quản lý kho, v.v chuyển từ chỉ hiển thị thông tin sang xử lý thông tin và vai trò cần có trong xã hội ngày càng tăng.
Chúng tôi đã tham gia vào loại hình này từ khi bắt đầu thành lập và đang góp phần cải thiện sự tiện lợi cho người dùng.
Hệ thống hóa công việc hàng ngày, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc. Mặc dù đó là công việc đằng sau, chúng tôi cũng đang phát triển và đề xuất các hệ thống nhằm giảm thiểu lao động và sai sót.

Webシステム

Điểm mạnh của công ty chúng tôi

  • Chúng tôi bổ sung vào các lỗ hổng trong hệ thống của các hoạt động kinh doanh như quản lý vận hành xe buýt du lịch, quản lý kho, v.v., và đóng góp lớn vào hiệu suất của công ty bằng cách giảm chi phí lao động và lỗi công việc.
  • Chúng tôi có rất nhiều thành tựu liên quan đến trường học như hệ thống ứng dụng Web của trường đại học và hệ thống trải nghiệm đăng ký nhập học.
  • Chúng tôi cũng xây dựng các hệ thống mua sắm, bao gồm thanh toán thẻ.
  • Trong hệ thống đặt tên & đặt hàng cho văn phòng phẩm, chúng tôi đã bán hàng rất nhiều.
  • Chúng tôi xây dựng hệ thống với Karakuri, không tìm thấy trên các trang web thông thường.
   

株式会社アクト様「Hệ thống quản lí phân phối xe sora」

   

Loại hình kinh doanh

Xe đưa đón

   
Nội dung tư vấn
Hệ thống hiện tại quá phức tạp hoặc quá đắt và chúng tôi cảm thấy việc triển khai các mục khác nhau như hiển thị số tiền tối đa và số tiền tối thiểu là chưa đủ khi thực hiện điều động vận chuyển, hướng dẫn vận hành và quản lý điều phối cho xe buýt.
Kết quả
Không chỉ nội dung tham vấn được giải quyết, mà đơn đặt hàng ngoài giờ cũng gia tăng. Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ sora cho các công ty muốn sử dụng hệ thống này.

Webシステムの企画・開発
Hệ thống quản lí phân phối xe sora

Webシステムの企画・開発

もっと見るXem thêm các thành tựu mới nhất

PAGETOP